Ivan Belčić - hrvatski slikar naivne umjetnosti

Rezultati pretraživanja

57x68 (1974)

Žedan bik

80x60 (1974)

Poplašeni bik

90x77 (1974)

Srdit bik

90x80 (1974)

Borba bikova

88x42 (1974)

Muzikanti se vraćaju

90x72 (1974)

Seoska idila

96x62 (1974)

Čudna zaprega

60x50 (1974)

Krađa voća

90x83 (1974)

Duboki snijeg

65x55 (1974)

Ala sam se najel

77x31 (1974)

Sajam

90x80 (1974)

Konji u snijegu

60x48 (1974)

Povratak s polja

90x60 (1974)

Dvorište zimi

65x75 (1974)

Preko bare

48x59 (1974)

Suncokret i puž

96x62 (1974)

Brojačko selo

90x80 (1974)

Voz sijena